College of Science Graduate Registration for Fall 2015

List of Graduating Graduate Students

Return to the CoS Commencement home page

The RSVP'd column is not an indicative of whether the student plans to attend or not. It simply identifies if they have or have not RSVP'd yet.

Name Major RSVP'd Attending?
Akam, Eman No No
Albert, Loren No No
Ayars, Alisabeth No No
Baena, Elsa No No
Bailey, Peter No No
Balgord, Elizabeth No No
Balukas, Denise No No
Bandekar, Neha No No
Basinger-Walholm, Ursula No No
Bayley, Timothy No No
Bernard, David No No
Blank, Yelena No No
Brown, Leonard No No
Brummer, Alexander No No
Brunke, Michael Atmospheric Sciences Yes Yes
Bucchino, Matthew No No
Burkett, Colleen No No
Burrola, Michelle No No
Cai, Zheng No No
Camacho-Soto, Karla No No
Campbell, Sean No No
Carbonell, Kathy No No
Cardoza, Jose No No
Caudill, Christy No No
Changavalli, Niharika No No
Chawla, Udeep No No
Chiriboga, April No No
Chogii, Isaac No No
Collazo-Ramos, Aura No No
Corbin, William No No
Cornali, Brandon No No
De Clark, Sybil No No
De Witt, Hayley No No
Deblasio, Daniel No No
Dickinson, Jesse No No
Dirlam, Philip No No
Dubey, Avi No No
Edwards, Jessica No No
Ehamparam, Ramanan No No
Elsherbiny, Hend No No
Fajardo, Juan No No
Flateau, Davin No No
Foldi, Steven No No
Fulgham, Kirsten No No
Geil, Kerrie No No
Goldman, Benjamin No No
Groenendyk, Derek No No
Guan, Jinyan No No
Hall, Sara No No
Hanson, Amanda No No
Harman, Michael Molecular & Cellular Biology Yes Yes
Harris, Susan No No
Helfrich, Forrest No No
Henderson, Amanda No No
Henniges, Alex No No
Hill, Andrew No No
Humphrey, Parris No No
Huynh, Julie No No
Jimenez Rodriguez, Jhon Sebastian No No
Jones, Evan No No
Joubert, James No No
Kamath, Rahul No No
Kawa, Kevin No No
Kelly, Leah No No
Kennedy, Jeffrey No No
Kikuchi, Colin No No
Kim, Saeahm No No
King, Matthew No No
Koch, Clinton No No
Kumirov, Vlad No No
Leary, Ryan No No
Lien, Michael No No
Liu, Yating No No
Luong, Thang No No
Lytle, William No No
Ma, Donglin No No
Malfavon Ochoa, Mario No No
Martinez Agudelo, John No No
Matz, Kayla No No
Mehari, Bereketab No No
Messier, Julie No No
Montano, Enrique No No
Mu, Laiyong No No
Mukherjee, Rajarshi No No
Muli, Dominic No No
Neff, Kirstin No No
Niraula, Rewati No No
O'Neal, Sean No No
Ogunleye, Olatokumbo No No
Olson, Keith No No
Onel, Buket No No
Pace, Ryan No No
Palos Pacheco, Ricardo No No
Patki, Tapasya No No
Peck, Tucker No No
Perera, Mahakumarage Don Camiles No No
Perkins, Andrew No No
Rathkopf, Christian No No
Restituyo, Elizabeth No No
Ritter, Daniel No No
Ruboyianes, Ryan No No
Sanchez, Rodrigo No No
Scheftic, William No No
Shadmehr, Mehrdad No No
Shah, Aalok No No
Sheppard, Brian No No
Sloat, Lindsey No No
Smith, Ethan No No
Sommers, Pacifica No No
Spano, Goffredina No No
Stare, Christopher No No
Stillman, Susan No No
Stone, Jordan No No
Strickler, William No No
Stump, Simon No No
Sun, Peng No No
Tadytin, Delvin No No
Tehee, Melissa No No
Thomas, Joseph No No
Tsinnajinnie, Belin No No
Vanschoiack, Andrew No No
Vanture, Nydia No No
Vig, Dhruv No No
Vitaku, Edon No No
Wetzel, Matthew No No
White, Alissa No No
Wiley-Hill, Autumn No No
Worley, Jeremy No No
Wu, Jin No No
Wu, Xin No No
Yan, Fan No No
Yokelson, Intan Geosciences Yes Yes
Young, Anthony No No
Youtsler, Taylor No No
Zellem, Robert No No
Zhang, Ou No No
Zhang, Zhonghao No No
Zheng, Yilong No No

 

Return to the CoS Commencement home page