College of Science Graduate Registration for Spring 2015

List of Graduating Graduate Students

Return to the CoS Commencement home page

The RSVP'd column is not an indicative of whether the student plans to attend or not. It simply identifies if they have or have not RSVP'd yet.

Name Major RSVP'd Attending?
Affandi, Trisiani No No
Akam, Eman No No
Albert, Loren No No
Anderson, Alora No No
Bailey, Vanessa No No
Balgord, Elizabeth No No
Balukas, Denise Yes Yes
Baxter, Sarah Yes Yes
Bengston, Sarah No No
Berman, Benjamin No Yes
Bernard, David No No
Birch, Rebecca No No
Bishop, Brandon No No
Black, Candace No No
Blank, Yelena No No
Bourn-macdonald, Stephanie No No
Bracher, Devon No No
Breese, Kelly No No
Bright, Leonard No Yes
Bright, Jordon No No
Brummer, Alexander No No
Burton, Rebecca No No
Camacho-Soto, Karla Yes Yes
Campbell, Sean Yes Yes
Cardoza, Jose No Yes
Chavez, Angel No No
Chawla, Udeep No No
Cheifetz, Grace No No
Chen, Sophia No No
Chogii, Isaac No No
Chong, Catherine No No
Chung, Youngmin Yes Yes
Clark, Colin No No
Cormode, Daniel No No
Couch, Harold No No
Cummins, Angela No No
Deitering, Samantha No No
Dirlam, Philip No No
Dobrin, Barbara No No
Dykhuis, Melissa No No
Ehamparam, Ramanan No No
Elder, Catherine No Yes
Elsherbiny, Hend No Yes
Encinas, Danielle No No
Eustance, Jane No No
Fajardo, Juan No No
Foldi, Steven No No
Frawley, Jocelyn No Yes
Fulgham, Kirsten Yes Yes
Garcia, Rafael No No
Gloss, Andrew No No
Golboro, Andrew No No
Gordon, Lisa No No
Greene, Patrick No No
Griebel, Jared No Yes
Griffitts, James No No
Harman, Michael No No
Harner, Patrick No No
Helfrich, Forrest No No
Henderson, Amanda No No
Hernandez, Sebastian No Yes
Hine, Michelle No No
Howard, Cristina No Yes
Hsieh, PingHsun No No
Hughes Hallett, James No No
Huynh, Julie No No
Jain, Saumya No No
Jiang, Jianping No No
Jimenez Rodriguez, Jhon Sebastian No No
Jones, Evan No No
Joubert, James No No
Kelhetter, Kaitlyn No No
Kelly, Leah No Yes
Koch, Clinton No No
Lafferty, Matthew No No
Leary, Ryan No No
Lebensohn-Chialvo, Florenc No No
Lipovka, Yulia No Yes
Lougher, Amy No No
Lytle, William Yes Yes
Macdonald, Gordon No No
Maiefski, Olivia No No
Max, Genevieve No Yes
Mcdaniel, Austin No No
McDonald, Sara No No
Mehari, Bereketab No No
Meyers, Christina No No
Miller, Gina No No
Minot, Audrey Rose No No
Molaro, Jamie No No
Moreno, Maria del Carmen No No
Mu, Laiyong No No
Muli, Dominic No No
Murillo, Rachel No No
Myers, Jonathan No No
Neff, Kirstin Yes Yes
Nelp, Micah No No
Nielsen, Matthew No No
Niraula, Rewati No No
Nogami, Megan No No
Norton, Jennifer No No
Noviana, Eka No No
Ogunleye, Olatokumbo Yes Yes
Olson, Keith No No
Onel, Buket No No
Onken, Jill No No
Ou, Kai Lin No No
Pace, Ryan No No
Palos Pacheco, Ricardo No No
Patki, Tapasya No Yes
Peck, Tucker No No
Peralta, Karen No No
Perera, Mahakumarage Don Camiles No No
Powell, Kevin Yes Yes
Quintero, Nydia No No
Racke, David No No
Ramirez, Nicholas No No
Ravishankar, Siddarth No No
Restituyo, Elizabeth No No
Ricks, Samantha No No
Ritter, Daniel No No
Ryan, James No No
Sabri, Manal No No
Savage, Jacalyn No No
Scheftic, William No No
Schulz, Kristle Yes Yes
Sepper, Otar No No
Shadmehr, Mehrdad No No
Sharkey, Keeper No No
Shearman, Toby No No
Shein, Karen No No
Simek, Kyle No No
Smith, Ryan Yes Yes
Smith, Ethan Yes Yes
Sommers, Pacifica No No
Stone, Jordan No No
Strickler, William No No
Stump, Simon No No
Sun, Peng No No
Svoboda, Brian No No
Tadytin, Delvin No No
Talia, Troyo No Yes
Tanji, Johnna No No
Tehee, Melissa Yes Yes
Thomas, Joseph No No
Todd, George No No
Toeniskoetter, Jackson No No
Traichal, Megan No No
Truebe, Sarah No No
Uribe, Jasmin No No
Valenzuela Escarcega, Marco Antonio No No
Vanschoiack, Andrew No No
Vanture, Curtis No No
Vaz, Amali No No
Vig, Dhruv No No
Vinton, Peter No No
Vitaku, Edon No No
Vreeland, Richard Yes Yes
Waldrip, William No No
Walth, Gregory No No
Ward, Kevin No No
Waters, Patrick No No
Weng, Xudong No No
Wetzel, Matthew No No
Wiley-Hill, Autumn No No
Wu, Jin No No
Yagata, Stephanie No No
Yan, Fan No No
Young, Anthony No No
Zellem, Robert No No
Zhang, Zhonghao No No
Zheng, Yilong No No

 

Return to the CoS Commencement home page